facebook

Historie

Historie novosadské kopané sahá až do roku 1920. Přestože byl název klubu od  roku 1920 několikrát změněn, sportovní aktivity a zejména fotbal se dále rozvíjely.  Zlom nastal v období 2. světové války, kdy byla činnost klubu zakázána. Po roce  1945 sportovní klub znovu obnovil svou činnost a tradice kopané na Nových Sadech  zůstala zachována až do dnešních dnů. Během své bohaté historie vychoval fotbalový oddíl řadu hráčů, kteří v minulosti oblékli dres ligových mužstev. Členem fotbalového oddílu byl rovněž legendární  brankář František Plánička.
Areál fotbalového klubu FK Nové Sady Olomouc tvoří 3 travnaté hrací plochy se zázemím a 2 menší hřiště s umělým povrchem a celoročním provozem. V současné době čítá členská základna klubu 274 členů, z toho 170 dětí a mládeže do 18 let. Za zmínku stojí fakt, že pod hlavičkou fotbalového oddílu realizuje činnost i 2 družstva dívek.